slider-bg-3
Specialist in Waardecreatie
DCFS is een 100% onafhankelijk advieskantoor, gericht op de Bepaling, Realisatie en Optimalisatie van economische/ (bedrijfs)waarde. Hierbij staan wij onze opdrachtgevers met raad en daad bij om tot de beoogde resultaten te komen.
image30
Waardebepaling
Waardebepaling is van belang bij aan- en verkoop van bedrijven, conflictsituaties, jaarrekeningtechnische & fiscale aangelegenheden en (re-)organisatorische aanpassingen. In sommige situaties voldoet een meer algemene aanpak, maar in andere gevallen is maatwerk vereist om tot het gewenste resultaat te komen. In samenspraak met de opdrachtgever bepalen we wat voor de betreffende situatie de gewenste resultaten leidt.
image42-1280x506
Waarderealisatie
Bij een transactie wordt de waarde omgezet in een prijs. Door bij overnamevraagstukken te kunnen steunen op onze expertise en brede ervaring op het gebied van Corporate Finance, kennis van de specifieke context en onze hands-on ervaring in alle posities aan de onderhandelingstafel, zijn we in staat om als adviseur de toegevoegde waarde te brengen voor onze opdrachtgevers door op de belangrijke details het gewenste perspectief te bieden om een succesvolle transactie te realiseren. Als proces-begeleider brengen we de juiste partijen bij elkaar en voeren we de regie, zodat onze opdrachtgever wordt ontzorgd, terwijl de gewenste resultaten worden gerealiseerd.
image27
Optimalisatie
Het maximale halen uit een gegeven situatie, dat is het doel. Ook wanneer de omstandigheden tegen zitten. Door uitsluitend gebruik te maken van professionals met meer dan 10 jaar relevante (hands-on) werkervaring en de flexibele samenstelling van ons team, waarin alle specialistische kennis binnen handbereik is, zijn wij in staat om het gehele speelveld te overzien en effectief in te spelen op de specifieke situatie. Hierdoor zijn we in staat om, samen met onze opdrachtgevers, de optimale waarde te realiseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze Diensten

Waarde is per definitie subjectief. Aan de hand van onze vaktechnische kennis, ervaring en integriteit geven wij middels objectieve methoden inzicht in de waarde voor onze opdrachtgevers, zodat zij de besluitvorming hierop kunnen baseren.

Toepassingen

 • Aankoop
 • Verkoop
 • MBO
 • MBI
 • LBO
 • Participatie
 • Pre-exit
 • Vermogensschade
 • Partij-deskundige
 • Second opinion
 • Echtscheiding
 • Onafhankelijk deskundige voor rechtbank
 • PPA – Purchase Price Allocation
 • Impairment test
 • Personeelsopties
 • Incremental Borrowing Rates
 • Fair Value Investment Portfolio’s
 • Rentederivaten
 • Transfer pricing
 • Overdracht binnen de familie (o.a. BOR)
 • Personeelsparticipatie
 • (her-)structurering
 • WHOA
 • Fusie
 • Splitsing
 • Carve-out

De overdracht van een onderneming kan een complexe en emotionele aangelegenheid zijn. Door onze uitgebreide ervaring, en met gevoel voor de context, realiseren wij de beoogde resultaten.

Toepassingen

 • Inzicht geven in mogelijkheden (scenario’s)
 • Scenario selectie
 • Optimaliseren transactie structuur
 • Buy & Build
 • Pre-exit
 • Participatie
 • Opstellen prijs-indicatie
 • Bepalen profiel(en)
 • Vinden geschikte koper
 • Vinden geschikt target
 • Vinden van geschikte financier
 • Vinden geschikte samenwerkings-partner(s)
 • Opstellen Teaser
 • Opstellen Investerings Memorandum (IM)
 • Opstellen Financierings Memorandum (FM)
 • Communicatie tussen partijen
 • Afstemming/selectie andere adviseurs
 • Management meetings
 • LOI – onderhandelen
 • Begeleiding due diligence
 • SPA – onderhandelingen
 • Closing
 • Evaluatie
 • Mogelijkheden inzichtelijk maken
 • Gewenste scenario selecteren
 • Afstemming met financiers

Welke mogelijkheden zijn er om te verbeteren, ook wanneer de (externe) omstandigheden niet optimaal zijn. Wij geven inzicht in de mogelijkheden en indien gewenst implementeren we deze ook.

Toepassingen

 • Bedrijfsoptimalisatie
 • Benchmarking
 • Inzicht verkrijgen in waarde-potentieel
 • Verbetering rendement
 • Post merger integration
 • Vermogen uit risicosfeer halen
 • Beperken ondernemingsrisico’s
 • Fusie
 • Splitsing
 • Carve-out
 • WHOA
 • Restructuring
 • Herstelmanagement
 • Overbruggingsfinanciering
 • Analyse levensvatbaarheid onderneming
 • Impairment tests
 • Business modelling
 • Rapportages
 • Transfer pricing
 • Investeringsanalyse
 • PE-cursus (inhouse)
 • Kennissessies
 • Vakinhoudelijke verdieping/verbreding

Opdrachtgevers

Partijen die kiezen voor onze dienstverlening

 • Ondernemers (DGA’s)
 • Aandeelhouders
 • Management
 • Raden van Commissarissen (RvC)
 • Family Offices
 • Private Equity
 • Strategische Kopers
 • Familiebedrijven
 • Accountantskantoren
 • Advocatenkantoren
 • Fiscaal Adviseurs
 • Trust kantoren
 • Organisatie adviseurs
 • Rechtbanken

Veel van onze opdrachtgevers zijn internationaal actief, waardoor ook wij gewend zijn om in een internationale setting te opereren.

Waarom kiezen voor DCFS

Onze Aanpak

Ervaren Professionals

Wij werken enkel met professionals die >10 jaar relevante ervaring hebben. Hierdoor zijn wij in staat om snel en (kosten)effectief te werk te gaan, zodat onze opdrachtgevers optimaal profiteren.

Inhoud als Fundament

Door onze inhoudelijke expertise als uitgangspunt te nemen, en die te combineren met onze jarenlange ervaring, komt een hoogwaardige dienstverlening tot stand, die zich tevens kenmerkt door praktische uitvoerbaarheid.

Duidelijkheid

Wij houden van heldere afspraken, zodat alle betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten. Bij ons dus geen verrassingen achteraf, maar duidelijkheid vooraf.

Transparantie

Wij werken op een transparante manier, dit houdt in dat de opdrachtgever weet wat we doen, wanneer we dat doen en welke mogelijkheden er zijn, zodat de keuzes op een heldere manier kunnen worden genomen.

Flexibiliteit

Ieder project en iedere situatie heeft zijn eigen context, wat een unieke dynamiek geeft. Wij gaan samen met onze opdrachtgever het avontuur aan en snappen dat dit om flexibiliteit vraagt. Waar mogelijk bieden wij deze, ook als het op de kosten aankomt.

Persoonlijke Aandacht

Naast een inhoudelijk juiste oplossing, is een goed gevoel bij de gevonden oplossing van groot belang. Wij faciliteren onze opdrachtgevers bij het nemen van de juiste beslissingen voor de specifieke situatie. Onze dienstverlening gaat verder, ook nadat de opdracht is afgerond.

Een sparringspartner op niveau,

Om tot een optimale waarde te komen.

Vrijblijvend kennismaken met een kop koffie?

Contact

Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen